payoff-real-quality-for-real-prices

Privacy verklaring

Doel

Bij Cebag B.V. voelen wij ons verantwoordelijk voor een gedegen Privacy beleid. Wij zijn ons bewust van de grote rol van internet en Social Media heden ten dage en de persoonsgegevens die bewust of al dan niet onbewust worden verzameld. Per 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing in de gehele Europese Unie, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Ons privacy beleid is er op gericht, u duidelijkheid te verschaffen van de persoonsgegevens die wij verzamelen, wat wij ermee doen en hoe wij hiermee omgaan om te zorgen dat deze gegevens beschermd zijn.
Graag verzoeken wij u om kennis te nemen van ons privacy beleid en regelmatig het beleid te raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in ons beleid over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.
Door onze site te bezoeken/ gebruiken en gebruik te maken van onze social media mogelijkheden, gaat u akkoord met de voorwaarden zoals omschreven in ons privacy beleid.
Indien u niet akkoord gaat met onze voorwaarden, verzoeken wij u ons geen persoonsgegevens te verstrekken of onze site te bezoeken.

Welke persoonsgegevens worden door Cebag B.V. verzameld?
De volgende gegevens worden door Cebag B.V. verzameld:

• Contactgegevens
Waaronder email adres, telefoonnummer(s), adres, bedrijfsnaam, bedrijf-contact gegevens, inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel, BTW nummer etc.

• Financiële informatie

Waaronder banknummer, bank contact informatie, adres, telefoonnummer(s) etc.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw informatie?
Cebag B.V. verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals omschreven in deze privacyverklaring, tenzij u hiervoor van te voren toestemming heeft gegeven.

• Orders
Om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u op de hoogte te houden van de status van uw orders.

• Accountbeheer
Om uw accountgegevens aan te maken en te beheren.

• Customer services
Om u te kunnen voorzien van informatie naar aanleiding van aanvragen, klachten en algemene feedback aangaande onze producten. Deze communicatie kan via verschillende kanalen worden gevoerd, waaronder email, brief, telefoon of online chatfuncties.

• Zakelijke doeleinden

Om zaken te kunnen doen met Cebag B.V., kunnen wij uw gegevens gebruiken voor een kredietlimiet te checken, of een achtergrond-check uit te voeren.

• Product informatie
Cebag B.V. mag uw persoonsgegevens gebruiken om u attent te maken op producten en diensten die mogelijk voor u interessant kunnen zijn. Ook kan Cebag B.V. informatie meesturen over door u reeds afgenomen producten of informatie over producten waar u in het verleden informatie heeft gezocht.

• Communicatie
Indien u ons email berichten of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons email archief. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn om uw vragen en verzoeken zo goed mogelijk te beantwoorden.

Bescherming van persoonsgegevens van kinderen
Cebag B.V. verzamelt niet doelbewust gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Mochten wij er achter komen dat er per ongeluk toch gegevens van kinderen onder de 16 jaar zijn opgenomen, zal Cebag B.V. die gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen binnen een redelijke termijn. Gegevens van kinderen onder de 16 jaar worden alleen verzamelt na uitdrukkelijke goedkeuring van zijn/haar ouders of voogd.

Het delen van uw gegevens met derde partijen
Cebag B.V. deelt geen persoonlijke gegevens met derde partijen, die deze gegevens willen gebruiken voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens worden slechts gedeeld in de volgende gevallen:
• Indien Cebag B.V. daar wettelijk toe verplicht is aan fiscale autoriteiten en/of opsporingsinstanties en aan toezichthouders.

Hoe beschermen wij uw gegevens?
Cebag B.V. gebruikt technische, administratieve en fysieke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbewuste of bewuste vernietiging, verlies, aanpassing, niet-geautoriseerde onthulling of toegang en andere vormen van onwettige verzameling en verwerking van informatie.
Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw gegevens over het internet te verzenden volgens Artikel 13 van de Wbp. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een gecertificeerd datacentrum en de persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Hoe lang bewaren wij contactgegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering
U heeft te allen tijde het recht uw persoonlijke gegevens in te zien. U heeft tevens het recht om gegevens te laten aanvullen, te laten verbeteren of te verwijderen tenzij wij wettelijk gemachtigd zijn of verplicht zijn om gegevens met betrekking tot u te bewaren. De aanpassingen zullen zo snel mogelijk worden verricht. U kunt uw verzoek sturen aan [email protected]

Onze contactgegevens
Voor een privacy-gerelateerde vraag, klacht, een verzoek tot verwijdering/wijziging/verandering van de persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met:
    
E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (0) 522 466660
Postadres: Paardemaat 35, 7942 KA Meppel, The Netherlands

Toezichthoudende instantie
De Nederlandse wet inzake gegevensbescherming toezichthoudende instanties, biedt u hulp bij het afdwingen van uw rechten. Contactgegevens:

Autoriteit persoonsgegevens
Postadres: Postbus 93374 – 2509 AJ DEN HAAG
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30 – 2594 AV DEN HAAG (uitsluitend op afspraak)
Telefoon: 0900 – 2001201
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

canifors kattenvoerCanifors Kattenvoer nieuw in ons assortiment

Ook voor het kattenvoer van Canifors geldt , “real value for real money”. Een goed uitgebalanceerd en compleet voer, met een optimale prijs en kwaliteitsverhouding voor alle rassen, jong en oud.

Canifors extra onder de aandachtExtra onder de aandacht

Welzijn van uw hondenvriend, de 6 gouden regels:
-
Consequent in de opvoeding; - Rust, reinheid en regelmaat, - Beweging, 3 x per dag; - Aandacht & belonen; - Goede voeding, 2 x dagelijks; - Altijd toegang tot vers water